Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att fördela 2016 års utvecklingsstöd till två projekt.

Biblioteken på Gotland får utvecklingsstöd för sitt projekt Den digitala boken kommer. De vill digitalisera tjänsten som ett led i ett utvecklings- och förändringsarbete. De hoppas på så sätt kunna göra en prioriterad målgrupp mer digitalt medvetna genom att minska den digitala klyftan, tillgängliggöra litteraturen samt på ett mer effektivt sätt kunna fortsätta bedriva Boken kommer-verksamhet. Digitaliseringen kommer att ske i samarbete mellan daglig verksamhet samt Röda korset/Studieförbund. Genom bibliotekets urval och egna anmälan ska låntagarna få testa att få sina böcker levererade via platta laddad med önskat antal titlar. Urval sker i samråd med socialbibliotekarien på biblioteket. Syftet är att genom handledning och utbildning ge en prioriterad målgrupp en digital plattform för sina biblioteksärenden, göra de mer digitalt medvetna och därmed minska den digitala klyftan.

Örkelljunga kommun får utvecklingsstöd för projektet Biblioteket – en möjliggörare. Det är en studie och ett projekt i hur biblioteken i Örkelljunga utvecklar sin roll som möjliggörare i lokalsamhället.  ”Vi tar med oss beachflaggan, vår kunskap, låter människor träffas och mötas oavsett etnicitet, kön, ålder eller inkomst”, skriver de i sin ansökan. Projektet kommer att ge dem möjligheter att få reda på vad människor kan och hur denna kunskap kan spridas. Biblioteken kommer vara spindel i nätet, invånarna blir de som driver projektet vidare och som sedan ska mynna ut i ett ännu rikare konst och kulturliv. Huvudsyftet med projektet är att peka på den potentiella delningskultur som finns i bygden, men som de ännu inte har tagit ett samlat grepp om och därmed kan nå. Målet är bland annat att ge biblioteket en tydlig förankring i lokalsamhället, att inventera vilka kunskaper som finns och sprida de vidare och att arrangera minst tio stycken träffar under 2017.