Kan biblioteket vara en plats för litteraturkritik? Det undersöker biblioteken i Varberg, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening, som är med i ett projekt om att utveckla redaktionella arbetssätt och kritisk kompetens hos bibliotekets personal. I ett samarbete med Magnus William-Olsson på Kritiklabbet och Region Halland driver biblioteken i Varberg en blogg där de arbetar med litteraturkritik. Vi har pratat med Lillemor Åkerman, bibliotekarie, Varbergs bibliotek.

Hur uppkom projektet och samarbetet med Kritiklabbet och Regionbiblioteket Halland?
– Initiativet till projektet kom från Magnus William-Olsson på Kritiklabbet och han sökte medel från Region Halland för det i oktober 2021. Han menar att bibliotek sedan länge utgör ett slags ”decentraliserat public service” genom att på en mängd olika sätt, exempelvis sociala medier och podcasts, publicera texter om litteratur och, utan att riktigt planerat för det, blivit publicister. Detta är, menar han, goda nyheter för den kritiska offentligheten. Bibliotek är och har alltid varit platser för kritik: att välja ut, lyfta fram och förmedla är i sig kritiska uppgifter. Men som publicister saknar biblioteken grundläggande rutiner och kunskaper. Som en följd av detta menar William-Olsson att det finns ett ökat behov av kunskaper om redaktionella tjänster på svenska bibliotek.

Vilket är syftet med projektet?
– Syftet med projektet är att utveckla redaktionella arbetssätt och kritisk kompetens hos personalen på biblioteken i Varberg. William-Olssons vision är att det på sikt också skulle kunna skapas förutsättningar för en litteraturkritisk plattform på redaktionell grund för region Hallands samtliga bibliotek. Tanken är också att andra bibliotek runt om i landet ska kunna inspireras av projektet.

Vad har ni fått för respons på projektet?
– Under våren var intresset mycket stort. Antalet besök och visningar på bloggen fördubblades under perioden april till juni 2022 jämfört med tidigare år. Efter sommaren är vi inte tillbaka på riktigt samma siffror. Däremot ser vi ett ökat intresse från andra folkbibliotek och även på Regional nivå och det finns vissa planer på att starta upp en uppdragsutbildning med utgångspunkt i kritikprojektet vid Varbergs bibliotek. Jag vet dock inte hur långt man har kommit med dessa planer, eller om det ens är officiellt.

Hur länge pågår projektet?
– Vi satte aldrig någon tidsgräns när projektet inleddes i april med två dagars workshop, som Magnus William-Olsson och Viktor Andersson höll i. William-Olsson fanns med under hela våren vid våra redaktionsmöten som vi håller varje vecka. Nu kör vi mer på egen hand och har nyligen bestämt att fortsätta som minst fram till sommaren 2023. En ny ”gren” inom projektet är att vi blivit en del av Region Hallands kritikstöd. Tre av oss i redaktionen (totalt åtta personer) kommer att skriva var sin kritisk text om två valda verk som fått kritikstöd. För dessa sex texter kommer William-Olsson att vara redaktör.

Vad är roligast med det redaktionella arbetet?
– Alla i redaktionen tycker att det är lärorikt och inspirerande att vara del av en redaktion där vi strävar mot samma mål – att skriva och publicera mer välarbetade texter för en litteraturintresserad allmänhet. Genom det redaktionella arbetet har vi också möjlighet att utvecklas som skribenter. Litteratur är ju för många bibliotekarier både arbete och passion och allt som har med litteratur att göra utvecklar oss yrkesmässigt.

Att man via projektet får möjlighet att på ett nytt sätt lyfta den kunskap om litteratur som bibliotekarierna besitter, är särskilt viktigt, menar Åkerman.

– Just att vi gör detta tillsammans tror jag är en av ”framgångsfaktorerna”. Med Magnus William-Olssons ord: ”Levande och skapande redaktioner är mycket mer av ensemble än kontor. De syftar till att tillsammans utveckla och främja envars egenart och förmågor, att leka och uppmuntra allas djupaste allvar, sanningslidelse, estetiska känsla, lust och idiosynkrasier”. Detta försöker vi leva upp till!

Läs Varbergs biblioteks blogg här, länk öppnas i nytt fönster!