Under svenska Banned Books Week arrangerar Biblioteksutveckling Östergötland en föreläsning om förbjudna böcker med gäster från bland annat USA, Pen Sverige och Dawit Isaak-biblioteket.

Banned Book Week är en internationell kampanj som genomförs 1–7 oktober internationellt, och 9–15 oktober i Sverige. Vi har pratat med Peter Åkesson, Biblioteksutveckling Östergötland, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening och arrangör av Banned Books-föreläsningen, samt Hanna Nordell, svenska PEN, medarrangör av Banned Books Week Sverige.

Varför är det viktigt att prata om förbjudna böcker?
– Det är en viktig grundläggande mänsklig rättighet, att få vara fri och själv kunna bilda sig, för att förstå omvärlden och inte minst som en konstupplevelse. Sedan finns förstås den andra sidan, författar- eller skribentsidan, den konstnärliga friheten – eller tryckfrihetsförordningen hos oss. Här i Sverige finns just nu en förfärlig tendens att politiker och andra är inne och petar i verksamheter och vad det verkar medvetet missförstår programverksamhet, som till exempel i fallet med dragqueens som läser sagor, eller att regnbågsböcker inte ska finnas på barnavdelningar, säger Åkesson.

I föreläsningen medverkar representanter från USA, Banned Books Week Sverige uppmärksammas också. Varför är det viktigt att uppmärksamma veckan här i Sverige?
– På Svenska PEN märker vi hur många av de frågor som vi tidigare främst bevakat internationellt nu också flyttar hem. Vi märker det genom ökat hat och hot mot de som skriver och ett alltmer polariserat samtalsklimat. Jag upplever också en ökad ängslighet kring just barn- och ungdomslitteratur som vi bör ta på allvar. Banned Books Week är ett format som låter oss lyfta viktiga yttrandefrihetsfrågor tillsammans med bibliotek, skolor och bokhandlare runt om i Sverige och se till att vi är fler som kritiskt diskuterar varför böcker förbjuds och vad som händer när tillgången till information hotas. Vi hoppas att Banned Books Week Sverige kan bidra till att stärka det demokratiska samtalet och att koppla ihop allt det viktiga arbete som görs runt om i landet. Att det dessutom främjar läsning är en fin bonus, säger Nordell.

Vad kan vi i Sverige lära oss från hur situationen med förbjudna böcker ser ut i USA?
– Det är en skrämmande bild som framkommer när man fördjupar sig i den allvarliga situation som just nu råder i USA. Antalet bokförbud ökar och sprids runt om i landet. Men när vi talar med våra amerikanska kollegor så imponeras jag också av motståndet, av det gräsrotsarbete som görs av bibliotekarier och författare på lokal nivå, men också av hur de samverkar i kraftfulla nätverk nationellt. Här finns det mycket att lära i en svensk kontext. Under samtalet ser jag fram emot att höra mer om vilka metoder våra amerikanska kollegor använder för att motverka antidemokratiska krafter och hur de arbetar tillsammans, svarar Nordell.

Vad hoppas ni att åskådarna tar med sig från samtalet?
– De som kommer är nog alla överens om att böcker inte ska förbjudas på bibliotek. Men jag tror att det är bra att personalen på alla bibliotek kan ha beredskap att argumentera mer för det som kan tyckas självklart för de allra flesta. Bibliotek är och ska vara en fri plats, svarar Åkesson.

Läs mer om och anmäl dig till föreläsningen här, länk öppnas i ny flik.