Svensk biblioteksförenings Katarina Wiberg besökte i förra veckan Vetenskap & Allmänhets konferens VA-dagen, och reflekterar här kring bibliotekens osynlighet under konferensens samtal om folkbildning.

Temat för årets VA-dag handlade om hur vi kan förebygga faktaresistens, falska nyheter och “alternativa fakta”. Det är tydligt att ansvaret ligger på oss alla att använda vetenskapliga och kvalitetssäkrade fakta, men hur når vi fram med dem i en icke-rationell och polariserad debatt? Folkbildning var en term som förekom flera gånger under dagen.

Men var bedrivs folkbildning? Studieförbunden diskuterades under VA-dagen, men även biblioteken är en självklar och viktig arena för folkbildning. Som en av samhällets få offentliga arenor där alla är välkomna är biblioteken en naturlig plats för mötet mellan medborgarna och forskningssamhället. Biblioteken är en plats där vi söker kunskap och där vi kan få utlopp för vår nyfikenhet, oavsett ämne – och oavsett om vi som individer lär oss bäst genom att läsa, lyssna, göra eller genom rörligt material. Biblioteken ÄR folkbildning i sin absoluta kärna; en plats att på ett jämlikt och demokratiskt sätt erbjuda människor att ta till sig ny kunskap utanför den traditionella skolvärlden. Vi på Svensk biblioteksförening vet att vi har medlemmar som arbetar mycket med detta viktiga uppdrag, och det är vårt gemensamma ansvar att föra fram biblioteken som en folkbildningens arena.