Tillsammans med Biblioteksbladet och Biblioteken på Gotland arrangerar Svensk biblioteksförening en heldag med samtal om olika biblioteksfrågor under Almedalsveckan. Medverkar gör bland annat Thord Eriksson, chefredaktör för Biblioteksbladet samt Helene Öberg, ordförande för Svensk biblioteksförening.

Under heldagen med fokus på biblioteksfrågor kommer Thord Eriksson att moderera fyra av sex samtal, Biblioteksbladets digitala redaktör Annika Clemens leder två av samtalen. Evenemanget livesänds även på Svensk biblioteksförenings Facebook-sida.

– Det ska naturligtvis bli roligt och som alltid när man leder samtal inför publik – vilket jag ofta har gjort, men i andra sammanhang och inte minst under Almedalsveckan – så gäller det att vara väl förberedd och ha klart för sig vart man vill att samtalet ska ta vägen, Eriksson.

Vad ser du mest fram emot i programmet?
– Bibliotek finns hela tiden i ögonvrån i den allmänna debatten; pratet om stök, behovet av läsfrämjande, kulturkriget, hoten mot demokratin, informationspåverkan, källkritiken – biblioteken ryms nästan alltid på något hörn. Att få lyfta fram dem i centrum under en heldag i Almedalen blir inte bara kul, det är också ett helt rimligt sätt att tillmäta dem deras verkliga betydelse, säger Eriksson. 

Vad hoppas du att åskådarna tar med sig från evenemanget?
– Att de ska gå därifrån med några nya perspektiv och insikter är ett självklart minimikrav. Uppnås inte det så är det inte värt ansträngningen, då kan man lika gärna låta bli, svarar Eriksson.

Helene Öberg medverkar i två programpunkter under heldagen i Almedalen: ”Hur nära får en politiker gå?”, där principen om armlängds avstånd diskuteras, och ”Skolbibliotek på varje skola – hur ska politikerna ha råd med det?”.

– Jag är glad att få vara med och berätta om hur Svensk biblioteksförening ser på två så viktiga frågor. Jag tycker att panelsamtal är roliga. De tvingar fram de viktigaste perspektiven i en fråga, eftersom tiden ofta är kort, säger Öberg.

Varför är det viktigt att prata om armlängds avstånd respektive bemannade skolbibliotek?
– Vi har sett flera exempel från folkbiblioteken på hur armlängds avstånd inte är en självklarhet. Det är viktigt att stå upp för principen, att förklara varför den är viktig och framför allt att inte låta den omdefinieras till att betyda något annat. Armlängds avstånd gäller självklart även i offentligt finansierad verksamhet. Vi kommer att ha ännu ett sommarlov utan att frågan om bemannade skolbibliotek fått en lösning, trots att det finns ett färdigt lagförslag. Bemannade skolbibliotek spelar en viktig roll i flera av de utmaningar vårt land står inför, som barns läsförmåga, och att inte låta lågkonjunkturen öka ojämlikheten i skolan.

Vad hoppas du att åskådarna tar med sig från panelsamtalen?
– En bättre förståelse för frågorna och förhoppningsvis har jag väckt en gnista till engagemang för att använda tillfällen i sin egen vardag att argumentera för bemannade skolbibliotek och att påminna om vikten av armlängds avstånd.