I samband med SVT:s Historien om Sverige arrangerar en rad bibliotek evenemang i anslutning till serien. På Bibliotek Uppsala anordnas allt från programkvällar till tipsrundor och författarträffar. Vi har pratat med Christina Öhlén, producent, Bibliotek Uppsala, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

– På Bibliotek Uppsala har vi haft en satsning sedan tv-serien startade i november. Det har bland annat varit höstlovsaktiviteter för barn med tema tidsresor, det har varit studiecirkel i funkishistoria, bokskyltningar och boktipsande på alla bibliotek, sociala medier och på hemsidan. Vi har riktat oss till olika åldrar med olika program och försökt täcka in alla åldersgrupper, säger Öhlén.

Under januari och februari, då serien även släpper fem nya avsnitt, arrangerar biblioteken i Uppsala en rad olika aktiviter, däribland programkvällar som på olika sätt följer tidslinjen i tv-serien.

– I november hade vi ett eftersnack med expertpanel, som då berörde de första avsnitten i serien. Det var väldigt roligt vilka frågor som dök upp från publiken och den diskussion som uppstod i panelen. Nu följer vi upp det panelsamtalet med ett till, men som knyter an till de senare avsnitten. Vi kommer även ha två författarbesök som knyter an på olika sätt till 1900-talshistoria, säger hon.

Läs mer om vad just Bibliotek Uppsala planerar i vår i samband med Historien om Sverige här, länk öppnas i nytt fönster.

Vad har ni fått för reaktioner på evenemangen?
– Det panelsamtal vi hade i november för en vuxenpublik var väldigt roligt att genomföra! Det var en blandad publik, med flera besökare som inte hade varit hos oss innan. Det var roliga frågor som dök upp och spännande diskussioner mellan paneldeltagarna. Jag var orolig innan om ett eftersnack tillför något, när SVT anordnar ett eget. Men att ses tillsammans fysiskt, där publiken kan ställa egna frågor, kändes väldigt värdefullt, berättar Öhlén.

Barnaktiviteterna i Uppsala har även varit välbesökta och uppskattade, även om visningar på ung-avdelningen inte fick en särskilt stor uppslutning.

– Bibliotekarierna vill att det ska vara ungas egna initiativ och intressen som styr, och då behövde de avvakta att tv-serien skulle börja sändas för att sedan pejla av intresset. Rent generellt var det ju svårt att planera program innan man visste hur tv-serien skulle tas emot av tittarna, det vill säga våra besökare, säger hon.

Har ni några tips till andra bibliotek som vill anordna något i samband med serien?
– Det är viktigt att följa med i vad som engagerar våra besökare och vad som är aktuellt i samhällsdebatten. Om det är många som följer en så stor satsning på SVT om Sveriges historia så kan biblioteken haka på i den nyfikenhet och det engagemang som väcks. Oavsett om det är diskussioner om ”vems historia”, vad som saknas, vad som skildras fel… eller bara nyfikenhet i att ”jag har aldrig varit nyfiken på vikingatiden förut”.  Det finns väldigt många ingångar för oss att haka i. Genom att erbjuda litteratur och tillfällen för diskussion och samtal, så blir vi den plats vi ska vara för att främja ”intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”, som det ju står i bibliotekslagen, berättar Öhlén.