Peter Aronsson är professor i historia och rektor för Linnéuniversitetet. Han leder SUHFs Expertgrupp för lärosätesbibliotek och Samordningsgruppen för Öppen vetenskap. Under Biblioteksdagarna i maj 2022, kommer han bland annat prata om öppen tillgång.

– Det är viktigt att prata om öppen tillgång för att bibliotek och universitet är infrastruktur för kunskapsbildning och demokrati. Vi behöver koppla samman dem så starkt som möjligt. Jag hoppas få fler idéer om hur det kan gå till genom att delta.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– Öppen tillgång är upplysningstidens tilltro till kunskap och förnuft som bästa grund för en respektfull och förnuftig bas för både samhällsbygge och människoblivande – för en digital tidsålder. Men många av våra institutioner och regler är formade av tiden före dessa möjligheter och behöver låsas upp. Man ska komma och lyssna för att få en starkare känsla av det större kunskapssystemets ekologi och dess betydelse för att möta framtiden hållbart.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Det hänger på oss – vi kan och behöver göra mer för en hållbar samhällsutveckling.