Välkommen Annika Åkerholm, ny ledamot i Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland. Utöver rollen som ledamot är Annika Åkerholm även biblioteksassistent vid Kista bibliotek och lärocentrum, SSB och läser sin master i biblioteks- och informationsvetenskap i Borås.

Hur känns det att bli ledamot i regionföreningen?
– Det kändes som en dröm jag nästan inte vågat drömma om när jag fick frågan. Jag blev så otroligt glad, en av fördelarna med högkänslighetsdraget, alla känslor och nyanser passerar max och jag fick extremt mycket positiv energi. Att stadigvarande ha intresse för och följa bibliotekssektorn och det jag förmedlat och gjort på mina arbetsplatser och kontaktytor har haft en betydelse, jag har blivit sedd. Det har varit hjälpsamt att bli sedd, det har stärkt mig sedan jag fick frågan.

Hur kommer det sig att du vill vara med?
– Jag vill vara med för jag ska skriva min masteruppsats, men utmaningen är att spetsa till frågeställningen så jag hoppas att jag ska få en i framkant insyn i bibliotekssektorns verklighet och att jag därigenom ska kunna vinkla frågeställningarna dit de gör mest nytta. Jag söker överblick helt enkelt. Jag tror också att arbetet är en ingång till något nytt och så är det mitt område som jag känner starkt för.

Vad vill du bidra med som ledamot?
– Jag tror att jag är ganska bra på att yttra det som behöver yttras, jag värdesätter kvalité, engagemang och lagom med omvärldsbevakning samt tänk utanför boxen. Jag har flera perspektiv på bibliotekssektorn eftersom jag inte är född i Sverige, jag har jobbat med flera saker och kommit i kontakt med olika sammanhang och människor och kulturer, jobbat på ett antal olika typer av bibliotek, är både användare, personal, vikarie, studerande och egenföretagare.

Vad hoppas du på att regionföreningen ska göra för medlemmarna?
– Mest av allt vill jag att bibliotek ska vara en röst att räkna med i samhället och att regionföreningen kan bidra till att skapa den verkligheten för sin omvärld. Samt att regionföreningen kan göra sådant som dess medlemmar har behov av.