Under konferensen Mötesplats Profession – Forskning 22–23 oktober är sociologiprofessorn Ola Agevall en av huvudtalarna på plats i Växjö.

Vad kommer ditt föredrag att handla om?
– Jag kommer att dra upp de långa linjerna ur professionsforskningen och hur det har sett ut historiskt. Vad det är som får en profession att hålla ihop och fungera, och vad som händer i deras omgivning idag. Professionerna är på många sätt en temperaturmätare, och en spegling av samhället. De traditionella professionerna – präster, läkare och jurister – växte fram under 1860-talet, en speciell tid som präglade dem väldigt starkt.

Är bibliotekarieyrket i Sverige idag, enligt ditt sätt att se det, en profession?
– Det där är en ständigt återkommande fråga, och jag skulle vilja säga att bara att frågan kommer upp är intressant i sig. Hur man definierar ett yrke, som profession eller ej, beror också på vad det man som forskare vill ta reda på. Ibland är det viktigast att visa hur olika yrken liknar varandra, och ibland är det viktigare att titta på hur de skiljer sig åt. Jag tror att idag mer än någonsin befinner sig bibliotekarieyrket i ett läge där det är viktigt att ställa yrket jämte andra professioner för att se vad vi kan lära oss av de utmaningar de stått inför.

Är det enbart positivt för en yrkeskår att bli sedd som profession?
– Om man lyckas monopolisera någon aspekt, som en specifik arbetsuppgift, så kan det bli väldigt bra. Vi kan ta biomedicinska analytiker som exempel som förut i princip var labbassistenter. Sedan har deras utbildning flyttat in i universitetsvärlden, och de har lyckats bli förvaltare av markörteknologin. Det är inte lätt att säga vad en sådan ”quick fix” skulle kunna vara i bibliotekariernas fall. Inom bibliotekariekåren har ju arbetsuppgifterna förändrats mycket genom åren, och de har ofta väldigt breda, och sinsemellan olika, roller. I Sverige var bibliotekarierna till exempel tidiga med att förvalta den digitala tekniken, och samtidigt hade man kvar sin bas i det litterära. Det kan man inte bortse ifrån nu heller, de gamla delarna kan man inte bara slänga på historiens sophög. Man har helt enkelt en vidare palett av kunskaper som man behöver. Det kan skapa problem internt i en yrkeskår – vill man olika saker? Vad vill man att en bibliotekarie ska göra och vad ska man kunna för att kunna utföra det?

Mötesplats Profession – Forskning

Mötesplats Profession – Forskning är konferensen med fokus på erfarenhetsutbyte mellan praktiskt bibliotekariearbete, utbildning och BoI-forskning. Detta är tillfället för dig som vill bli uppdaterad kring både verksamheter och aktuell forskning, och ta del av föreläsningar, panelsamtal och seminarier. Välkommen till Växjö 22–23 oktober!
Mer information och anmälan