Markus Lindgren (MP), är en svensk miljöpartistisk politiker. Under Biblioteksdagarna 2022 kommer han bland annat att diskutera folkbibliotekens ansträngda ekonomi.

Varför är bibliotek viktiga?
– Biblioteken är en grundläggande demokratisk infrastruktur som säkerställer att alla medborgare har tillgång till kulturupplevelser, bildning och information.

Vilken förändring vill du göra för biblioteken?
– Höja biblioteksersättningen för att dels förbättra villkoren för våra författare och dels stärka legitimiteten i kostnadsfri utlåning. Därutöver behöver staten ta ett ännu större ansvar för god tillgång på bemannade bibliotek i hela landet.

Senaste boken du läste?
– John Ajvide Lindqvist – Vänligheten