Mikaela Zabrodsky är vd för Förläggareföreningen och deltar i Biblioteksdagarna. Under programpunkten ”Teknik – hinner vi med?” samtalar Zabrodsky med Vidar Lund, Grethe Rotböll och Anders Söderbäck om den digitala utvecklingen.

 Hur känns det att delta i Biblioteksdagarna?

– Det känns jättekul! Biblioteken är en viktig del i det litterära ekosystemet och en viktig partner till förlagen. Därför känns det både roligt och angeläget att delta när bibliotekssektorn samlas.

Varför bör man komma och lyssna på programpunkten ”Teknik – hinner vi med?”?

– Vi som deltar i det här samtalet har olika perspektiv, vilket förhoppningsvis kan bidra till en spännande diskussion och fördjupad förståelse för utmaningarna med den digitala utvecklingen.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig från föreläsningen?

– Jag kommer att lyfta förlagens roll och behov. För mig är det såklart viktigt att man får med sig en utvecklad förståelse för förlagens perspektiv, men än viktigare – en förståelse för hur hela kedjan hänger ihop och samspelar, både i den digitala och fysiska miljön.