Lawen Redar (S) är tjänstgörande riksdagsledamot. Hon är ordinarie ledamot i kulturutskottet. Sedan valet 2018 är hon kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Under Biblioteksdagarna 2022 kommer hon bland annat att diskutera läsning, läsfrämjande och bibliotekens roll.

Varför är bibliotek viktiga?
– För att det är grundbulten i den litterära, kulturella och demokratiska samhällsinfrastrukturen.

Vilken förändring vill du göra för biblioteken?
– Jag vill fortsätta stärka och utveckla dess ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet bland annat genom reformen ”Stärkta bibliotek”, bidra till ökade satsningar på bibliotekarier och kompetensförsörjningen samt se till att vi går vidare med skolbiblioteksutredningens förslag.

Senaste boken du läste?
– Abdul Razak Gurnahs ”Paradiset” och biografin ”Mannen i skogen” av Jens Liljestrand. Nu läser jag Madeleine Schatz, ny ung svensk debutförfattare ”Vaken dröm” parallellt med Sverker Sörlins ”Till bildningens försvar”.