Biblioteket som kreativt rum är temat för en av programpunkterna under Biblioteksdagarna 2024. Vi har pratat med Anna Persson, verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, som medverkar i programpunkten.

– Det känns spännande och kul. Kul att komma till Skellefteå och se deras nya kulturhus och kul att få prata om det kreativa rummet, säger Persson.

Varför är det relevant att diskutera biblioteket som kreativt rum?
– För mig handlar det om att vara relevant i det samhälle man verkar. Vi behöver skapa platser i samhället där människor kan vara kreativa tillsammans på olika sätt. Där man kan dela kunskap. Där man kan samtala. De röster vi får från biblioteken i Ukraina är att platsen bibliotek är oerhört viktigt under kriget, men inte först som kunskapskälla utan som en plats att träffas och dela och försöka lösa de problem som dyker upp.

Som verksamhetsutvecklare har Anna Persson fokus på biblioteket i samhället, och där ingår att arbeta med biblioteksrummet.

– Jag har under några år jobbat i vårt projekt ”Kreativa rum”, som vi gjorde tillsammans med Slöjd i Blekinge och Hemslöjden i Kronoberg. Våra tankar och erfarenheter finns samlade i boken Kreativa rum – inte bara lacka om några hyllor. Många känner kanske till Facebook-gruppen ”Biblioteket som rum”, som jag står bakom och där jag samlar stort och smått som handlar om biblioteksrummet, berättar hon.

Varför ska man komma och lyssna på panelsamtalet?
– För biblioteken kan verkligen vara det kreativa rummet i samhället; ett rum för samtal, för ny kunskap, och för en ”dela-kultur”, det vill säga dela på material, tankar, med mera.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från programpunkten?
– Någon nyckel till hur biblioteken kan vara relevanta i sina lokalsamhällen även framåt.

Anmäl dig till Biblioteksdagarna