Konferensen Next Library, som i år hölls på hemmaplan i Århus, hade fyra teman: Libraries in Times of Social Crisis, Civic Media and Data Democracy, Temporary Spaces, Game Changing Tech & Emerging Trends.

“What good is knowledge without action?”  

Den frågan ställde Priyanka Mohan under sin korta presentation som handlade om hur man försöker få lantbrukare att ställa om till hållbar odling. Priyanka Mohan är Strategic Programme Lead på stiftelsen M S Swaminathan Research Foundation i Chennai. Stiftelsen arbetar med att påskynda användningen av modern vetenskap för hållbar jordbruks- och landsbygdsutveckling. Med hjälp av spridning av nya rön via de lokala biblioteken i de små samhällena hoppas man kunna locka målgruppen män 29-40 år – en målgrupp som inte alls besöker biblioteken idag – samtidigt som man vill få invånarna att förstå vikten av att stanna kvar på landsbygden för att kunna försörja en allt större växande befolkning. Jag tycker att detta var ett lysande exempel på hur man kan arbeta med tillgång till forskningsrön och öppen vetenskap på folkbibliotek för att främja samhällsutveckling.

Andrew Khoudi, PhD fellow på Arkitektskolen i Århus, presenterade hur man har använt datadrivna metoder för att undersöka vad invånarna gör i bibliotekets lokaler. Det visar sig att i Skandinavien är det mindre än hälften av besökarna som går till ett bibliotek för böckernas skull. Detta kan sägas relaterade till annan presentation där David R. Lankes citerades.

“Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities.”

Vilket för mig in på vad Gloria Salmeron Perez, IFLA:s president, sa i sin presentation: “Society will value us as professionals if we know how to satisfy their needs of services and demands.” Biblioteken måste bli bättre på att ta reda på vad vi kan bidra till i samhällsutvecklingen i stort, inte enbart som bibliotek.

Även Martin Brynskov, ordförande för Open & Agile Smart Cities initiative (OASC), funderade kring detta i sin presentation som handlade om Smart City Dilemmas. Han menar att biblioteken har en nyckelroll att spela i att stödja smarta medborgare i smarta städer. Biblioteken är den del av stadens infrastruktur som samlar kunskap och därmed kan dela den!

I Next Library’s Data Lab, ställdes frågan om det bör vara fler icke-bibliotekarier som arbetar på biblioteken. “Ja”, svarade de flesta, medan några även påpekade att definitionen av vad en bibliotekarie är, också behöver förändras.

Jag uppskattar verkligen att konferensen inte utgick från VAD biblioteken gör idag, eller vad vi har gjort tidigare, utan från samhället i stort och HUR vi kan bidra till en hållbar utveckling med allt från stadsplanering till dataintegritet. Utifrån och in, alltså. Vilket också underströks av att samtliga key note speakers hade fått stränga order om att INTE prata om biblioteksverksamhet. Mer sånt, tack!