I var femte kommun kommer ett nytt bibliotek att invigas under de närmaste fem åren. I ytterligare nästan lika många kommuner är det möjligt att ett nytt bibliotek invigs under samma period. Det visar en undersökning som Svensk biblioteksförening genomfört.

I rapporten Byggboom visar rapportförfattaren Thord Eriksson, till vardags chefredaktör på Biblioteksbladet, också ett antal exempel på nya folkbibliotek, hur det har gått till när de planerats, samt vilka effekter på verksamheten detta fått. Rapporten visar att de som involverat medarbetare och användare på ett bättre sätt lyckats utforma nya lokaler så de är anpassade till alla de krav som ställs på dagens folkbiblioteksverksamhet.

– Vi vill med denna rapport nyansera bilden av utvecklingen för folkbiblioteken, men också få igång en diskussion om hur det går till när nya bibliotek byggs. För oss är det självklart att verksamheten och dess användare ska ges ett stort inflytande i planeringen av framtida lokaler. Annars riskerar vi en situation där stora kostnader plöjs ner i projekt som inte tillgodoser användarnas behov, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

– I medierapporteringen om folkbiblioteken är vi vana att läsa om stängda filialer, minskade öppettider och neddragna medieanslag. Men bilden är betydligt mer komplex än så. Utvecklingen där vissa kommuner satsar och andra drar ned riskerar dock leda till ökade klyftor och minskad likvärdighet, säger Karin Linder

Rapporten Byggboom är skriven av journalisten Thord Eriksson. Undersökningen genomfördes under våren 2019 och 265 av landets 290 kommuner svarade på enkäten. Exempel ges från biblioteksbyggen i Mölndal, Moheda, Älvdalen, Hultsfred, Tranemo, Östberga samt Örebro.

Här kan du läsa hela rapporten som pdf, öppnas i nytt fönster!