Under bokmässans första dag deltog Catharina Isberg, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, i seminariet ”Bibliotekens roll i hållbar utveckling?”.

Seminariet ingår i serien Angelägen forskning som görs som ett samarbete mellan kungliga biblioteket, Kulturrådet och MTM. I panelen satt tre forskare med olika perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Lisa Engström, Lunds universitet, Joacim Hansson, Linnéuniversitet och Anna Lundh, Bibliotekshögskolan i Borås.

Isberg öppnade seminariet med att introducera och prata om de globala utvecklingsmålen.

– Bibliotek är både en del av att verka för att målen uppfylls och samtidigt har vi en viktig roll i att öka medvetandet kring målen och deras innehåll. Vi har alla en roll i att uppfylla målen, i både stort och smått, säger Isberg.

Sedan frågade Isberg forskarna hur de ser på frågan kring tillgänglighet och delaktighet.

– Jag forskar kring människor med synnedsättning, alltså de som läser med örat och biblioteket är generellt bra på tillgänglighet men samhället i stort behöver tänka på vad som räknas som läsning, säger Anna Lundh.

Lisa Engström som har forskat mycket kring meröppet på folkbiblioteken berättade att i bristen på tillgänglighet blir väldigt synligt när en bibliotekarie inte är på plats.

– Det kan handla allt ifrån att hitta böcker eller ta ner en bok från en hylla, säger Engström.

Joacim Hansson forskar kring de mindre biblioteken runt om i landet.

– I de mindre biblioteken i glesbygden, där blir bristen på tillgänglighet mer påtaglig och det kan bland annat handla om det ekonomiska. På glesbygden har man inte samma resurser, säger Hansson.

Isberg blickade också framåt och frågade alla tre forskare om vad biblioteken behöver göra för att öka tillgängligheten och delaktigheten på biblioteken.

Lundh menade att man borde börja redan vid utbildningarna och att förbereda studenterna för användare som läser på annat sätt, som till exempel med örat. Både Engström och Hansson höll med om detta.

– Vi måste också bli tydligare både i vad vi ska göra och hur, sa Hansson.

Se hela samtalet på Digiteket