Biblioteken är den mest besökta mötesplatsen i samhället och även den mest besökta kulturinstitutionen. Det är också en av de samhällsfunktioner som har störst förtroende hos allmänheten. Hur ska biblioteken utvecklas för att förvalta detta förtroende? Vilken roll ska biblioteken spela för kultur, bildning och spridning av kunskap och information?

Dessa och andra frågor diskuterades i mitten av augusti på Kista bibliotek när Svensk biblioteksförenings regionförening Stockholm Uppsala Gotland bjöd in till samtal. Syftet med samtalet var att lyfta biblioteksfrågor i den kommunala valrörelsen. Inbjudna gäster var representanter från fyra partier från kulturnämnden i Stockholms stad.

Inledningsvis talade författaren Jonas Hassen Khemiri om sin relation till bibliotek och bibliotekens roll i samhället för kulturskapandet.

Politikerna var överens om behovet av fler bibliotek i ett växande Stockholm. Finansieringslösningen såg olika ut beroende på politisk tillhörighet. Likaså gick åsikterna isär vad gäller bibliotekens kärnverksamhet samtidigt som det betonades att verksamhetsinnehållet inte ska bestämmas av politiker utan av professionen.

Här kan du se hela samtalet (utom Khemiris inledning), öppnas i nytt fönster!

Medverkande:
Jonas Hassen Khemiri, författare
Emilia Bjuggren, kulturborgarråd, ordförande i kulturnämnden (Socialdemokraterna)
Rasmus Jonlund, vice ordförande i kulturnämnden (Liberalerna)
Micke Seid, ledamot i kulturnämnden (Miljöpartiet)
Sophia Granswed, ledamot i kulturnämnden (Moderaterna)
Johanna Palmström, moderator och journalist