Hur kan bibliotek arbeta med skrivfrämjande? Det undersöks i den nysläppta boken Vi skriver – om bibliotek och skrivande. I antologin lyfts exempel på skrivfrämjande fram från folkbibliotek i Stockholms län.

I boken finns handledningar, skrivövningar och praktiska tips för dig som vill arbeta med skrivfrämjande på biblioteket. Utöver det har åtta biblioteksmedarbetare från länet skrivit varsin personlig text om sin skrivfrämjandepraktik. Vi skriver – om bibliotek och skrivande är framtagen av Regionbibliotek Stockholm. Vi har pratat med Sofie Samuelsson, en av redaktörerna för boken, utvecklingsledare för Regionbibliotek Stockholm och medlem i Svensk biblioteksförening.

Varför ville ni skapa en bok om just bibliotek och skrivande?
– Vi på Regionbibliotek Stockholm har länge arbetat med skrivande på bibliotek. För drygt tio år sedan tog vi fram Skrivboken: Om att arbeta med skrivande och ungdomar på bibliotek och det är många som vill läsa den. Vi tyckte att det var dags med en uppföljning. Vi ville också samla ihop det arbete vi gjort kring skrivfrämjande och lyfta lite av allt det fantastiska skrivfrämjande som händer på folkbiblioteken. Det finns många kloka skrivfrämjare med massor av erfarenhet som vi tror att många kan få glädje att ta del av. Med vår nya bok vill vi bidra med att främja skrivande överlag, men framförallt skrivande på bibliotek, säger Samuelsson.

Sofie Samuelssons relation till skrivande började när hon arbetade som ungdomsbibliotekare på folkbibliotek och började utforska hur hon kunde arbeta med just skrivande.

– Jag tyckte att det var roligt och givande så jag vill utveckla mig vidare och utbildade mig till skrivpedagog på Skurups folkhögskola. Jag tycker mycket om att vara i skrivande sammanhang, både tidigare när jag främst mötte unga i olika skrivaktiviteter, och nu när jag i mitt nuvarande arbete möter biblioteksmedarbetare och vi skriver tillsammans och utforskar skrivande på bibliotek. För mig är det meningsfullt att mötas genom texter, ord, meningar och berättelser, säger hon.

Varför är det viktigt att arbeta med skrivfrämjande på biblioteken?
– Det finns många svar på den frågan och flera hittas i Vi skriver – om bibliotek och skrivande. Om jag skulle lyfta fram något så tänker jag att det är viktigt att människor får möjligheter att uttrycka sig, få prova sina ord och berättelser. Det är viktigt att många röster får skapas, får ta plats och bli lyssnade till. Det är viktigt med olika ingångar till att umgås med ord, poesi och berättelser. Vidare tänker jag att biblioteket är en perfekt plats för skrivande, att det på biblioteket kan finnas gemenskaper där vi skriver tillsammans. Att skriva tillsammans, att höra raspet av pennor mot papper, att känna hur fantasi och koncentration håller på att spränga rummet, att få höra texter läsas upp, att själv läsa upp sin text – det tycker jag är fantastiskt, berättar hon.

I boken finns en rad olika exempel på skrivfrämjande arbete. Vad har varit roligast i arbetet med boken?
– Vi är två personer som är redaktörer för boken – jag och Monika Israelsson. För mig har arbetet med boken fördjupat min förståelse för allt skrivfrämjande som pågår på biblioteken med sådan klokhet, kunskap och mod. Det har varit roligt att lära känna verksamheter och skrivfrämjarna bättre. Och att göra det genom skrivande, genom de texter som skrivfrämjarna skrivit. Det jag är glad för är att jag tycker att boken belyser det där som finns mellan alla fantasifulla skrivövningar, alla bra tips och råd. Hur gör man när en möter en människa, människor i grupp, i ett skrivandesammanhang – hur känns det i en själv? Hur går tankarna? Hur kan man göra för att skapa ett skrivrum fullt av tillit, skrivlust och trygghet? Hur gör man när man möter knasiga ord, svåra, sorgliga, soliga meningar och alla dessa berättelser, alla dessa texter? Hur möjliggör man skrivmod och ett rum fyllt av lyssnande?

Monika Israelsson, redaktör och författare till ett reportage i boken kommenterar att det hon tycker varit roligast med arbetet med boken har varit att besöka biblioteken och skrivaktiviteterna samt att prata med deltagarna. För Monika har det blivit tydligt att skrivande verkligen är på väg att bli en naturlig del av bibliotekets verksamhet, att det fyller en uppenbar läsfrämjande funktion och att det till och med kan förändra människors liv.

Vilka svårigheter finns med att arbeta med skrivfrämjande på biblioteken?
– Det som kommer fram i boken är att det ibland kan vara svårt att hitta deltagare till olika skrivaktiviteter, att det kan vara klurigt hur en ska kommunicera för att hitta de som är intresserade av skrivande. Ibland finns även en osäkerhet om en själv som biblioteksmedarbetare kan leda skrivaktiviteter på biblioteket. Här tänker jag att det behövs många möjligheter till att dela kunskap och erfarenheter, vilket vi hoppas att vår nya bok kan vara en del i. Det behövs även en hel del mod och vår ambition är att Vi skriver – om bibliotek och skrivande ska peppa och inspirera, svarar Samuelsson.

Vad hoppas du att boken får för reaktioner?
– Jag hoppas att boken blir ömt mottagen och att läsarna blir sugna på att skriva och vara i skrivsammanhang, men framför allt att själva börja skrivfrämja. Jag hoppas att boken ska främja mod och gemenskap, att vi tillsammans kan utforska och främja skrivande på bibliotek, säger Samuelsson.

Boken finns både tillgänglig digitalt via Regionbibliotek Stockholms webbplats och i nätbokhandel.

Läs boken här