Efter en stor renovering har Skärholmens bibliotek öppnat på nytt – med inredning till stor del bestämd av barn och unga. Vi har pratat med Linnéa Cedergren, bibliotekarie på Skärholmens bibliotek som är institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

– Det känns bra, roligt och spännande! Vi har saknat våra besökare, så att få välkomna de till ett nytt och fräschare bibliotek är något som vi har sett fram emot att göra, säger Cedergren.

Linnéa Cedergren på bibliotekets barnavdelning.
Linnéa Cedergren på bibliotekets barnavdelning.

Inför renoveringen har ni gjort användarundersökningar där barn och unga fick rita hur deras drömbibliotek skulle se ut. Kan du berätta lite om det?
– Tanken med användarundersökningarna är att barn och unga är medskapare till barnavdelningens utformning. Undersökningarna visade att barnen önskade sig flygande böcker och ett skogstema i biblioteket. I dialog med arkitekterna har barn och ungas önskemål tagits vara på. Detta har förverkligats med ett ”bokregn” av tyll, böcker och trådar som finns på barnavdelningen. Tanken är att barnen ska kunna sitta nedanför ”bokregnet” och plocka en bok och läsa och låna. På invigningsdagen var det barn som själva bytte ut böckerna i bokregnet. Det var roligt att se, säger Cedergren.

Samtidigt är det för tidigt, menar Cedergren, att säga vilka effekter som användarundersökningarna kan ge på längre sikt.

– Vår förhoppning är att barn och unga ska känna att de har varit med och påverkat bibliotekets utformning! Och att besökarna gillar vårt nyrenoverade bibliotek. Förhoppningen är också att biblioteket ska vara en knutpunkt dit man vill återvända många gånger för att läsa, låna medier, delta på aktiviteter, studera eller bara besöka, säger hon.

Avdelningen för medborgarservice har blivit dubbel så stor jämfört med före renoveringen. Varför valde ni att expandera den avdelningen?
– Vi har anpassat ytan med medborgarservice efter våra besökares beteenden och behov. Vi har utökat antalet datorer eftersom internetåtkomst, kopiering, skanning och utskrifter efterfrågas hos oss, säger Cedergren.

Läsplatser på Skärholmens bibliotek.
Läsplatser på Skärholmens bibliotek.

I renoveringen har ni tänkt på att få bättre överblick av lokalen. Varför är det viktigt?
– Bättre överblick över lokalen ger en ökad känsla av trygghet och luftighet. Vår förhoppning att detta kan skapa lugn och plats för rörelse, vilket i sin tur kan leda till att besökarna stannar längre och trivs med att röra sig i lokalen. De nya, lägre hyllorna är den största enskilda åtgärden som gjorts för att åstadkomma denna effekt, men det ökade ljusinsläppet från fönstren och ny takbelysning gör också sitt. I samband med renoveringen har vi också vi utökat läsplatserna med såväl tysta studieplatser som läs- och studieplatser för barn och unga samt studieplatser för grupper där samtal kan förekomma. Vi har ordnat flera trivsamma och lugna läsplatser på olika platser i biblioteket. Detta är olika behov som vi tillgodoser. Biblioteket ska vara en plats för alla, svarar Cedergren.

Bild på bibliotekets barnavdelning.
Bild på bibliotekets barnavdelning.

Vilka reaktioner har ni fått på det nyöppnade biblioteket?
– Många besökare är glada och tacksamma över att vi har öppnat biblioteket igen, det har varit efterlängtat. Många besökare tycker att biblioteket har blivit så fint! Vi har fått ett jättefint brev från ett barn där hon har skrivit en historia om vårt bibliotek och beskriver saknaden medan det var stängt. Det var väldigt fint att se hur mycket som bibliotek i allmänhet betyder för många människor, berättar Cedergren.