Temat för Biblioteksdagarna 2020 är hållbarhet, vilket nu också signaleras med ny färgskala i logotypens fond. Projektgruppen arbetar nu med de sista delarna i konferensprogrammet.

Temat för årets biblioteksdagar är formulerat ”biblioteket som aktör i det hållbara samhället”. Som grund ligger FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Karin Martinsson Foto: Elisabeth Ohlson

Vad betyder det mer konkret i årets program, projektledare Karin Martinsson?
– Vi vill inspirera till nya samarbeten mellan bibliotek och andra samhällsaktörer. Vi vill visa goda exempel, både nationella och internationella, som visar på den potential biblioteken har som arena och aktör i den omställning vi gemensamt ska göra till år 2030. I föreningens egen vision är ett av målen att biblioteken år 2030 är en självklar aktör för samarbeten i lokalsamhället. På många håll i landet arbetar många bibliotek redan på det här sättet, och de goda exemplen vill vi visa fram under Biblioteksdagarna. Vi kommer också att fundera över vad biblioteken själva ger för avtryck i det hållbara samhället i och med digitaliseringen.

Du har ju arbetat med Biblioteksdagarna 2020 sedan i höstas och nu närmar det sig. Vad hoppas du på för de där dagarna i Göteborg i maj?
– Det jag framförallt vill med det här programmet är att förstärka bilden av biblioteket som en avgörande kugge i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Att vi ska se oss som en del av, och inte en egen enhet i, samhällsapparaten. Jag vill att deltagarna ska ta med sig att den kompetens och kunskap om hur samhället fungerar som finns hos biblioteken idag behövs i andra delar av samhället, det gäller bara att kunna dechiffrera koder och kulturer. Min förhoppning är att man ska få med sig både ”food for thought” till långsiktiga strategier, men även bli inspirerad till att testa något man är nyfiken på redan dagen efter konferensen.