Mönsterås bibliotek var en av fyra som fick Svensk biblioteksförenings utvecklingsstöd 2018.

Biblioteket ska utveckla ett arbetssätt för att diskutera MIK-frågor direkt i infodisken. Målet är att användandet av digitala verktyg/tjänster snart inte ska var något hinder för någon.

– Med ipad och läsplatta lättillgängliga på våra informationsdiskar hoppas vi att personalen lättare ska kunna känna sig trygga i att ta initiativ att visa och lära, säger Patrik Byström som är kulturchef i Mönsterås kommun.

Biblioteket kommer att köpa in ipads och läsplattor till samtliga bibliotek i kommunen. De vill tipsa, visa och undervisa deras olika målgrupper i de digitala möjligheter som lurar runt hörnet gällande medie- och informationskunnighet.
Från och med i år blir biblioteket ett Digidelcentrum där de ska fortbilda sina användare i att kunna använda digitala verktyg.

Artikeln publicerades först i Biblioteksbladet.