Biblioteksbladet, BBL, har nominerats i två av Publishingprisets kategorier, print och digital publikation.

Biblioteksbladet är föreningens medlemstidning med uppgiften att vara ett av Sveriges ledande organ för en levande och ifrågasättande biblioteksdebatt. Tidningen har givits ut sedan 1916.

– Jag är glad och stolt och tacksam över alla medarbetares  insatser – men uppriktigt sagt heller inte förvånad. Vi gör det vi gör med höga ambitioner och det skulle förvåna mig mer om det inte bekräftades på det här viset, säger Thord Eriksson som är chefredaktör för BBL.

Publishingpriset är en årlig jurybedömd pristävling för annonser, digitala publikationer, filmer, webbplatser, tidningar, tidskrifter, böcker och andra trycksaker – på svenska eller engelska.