Nu har Folkbiblioteken i Lund äntligen fått en ny biblioteksbuss med nytt utseende och nya turer riktade mot prioriterade grupper. Vi har pratat om bussen med Beatrice Alfsson Kristensson, enhetschef Digitala och rörliga biblioteket i Lund.

– Det känns otroligt roligt! Äntligen har vi en ny biblioteksbuss som gör att vi på ett enkelt sätt kan röra oss utanför våra egna lokaler för att möta Lundaborna och arbeta med hela spektrat av vårt uppdrag, från det läs- och kulturfrämjande till frågor som rör digital inkludering och att främja det demokratiska samhällets utveckling.

Hur tänkte ni kring bokbussens nya design?
– Biblioteksbussen ska fungera som en mötesplats och kännas välkomnande så vi ville att bussen skulle signalera glädje, öppenhet och mångfald. Vi kommer arbeta med att möblera upp ett ”vardagsrum” utanför biblioteksbussen genom att till exempel rulla ut vagnar och ställa upp bord och stolar. Bussen ska väcka nyfikenhet, men också vara tydlig i sin kommunikation och följa krav på tillgänglighet och Lunds kommuns grafiska profil. Vi är mycket nöjda med designen.

Vilka turer kommer ni att åka?
– Biblioteksbussen kommer köra allmänhetsturer till platser som har långt till ett fysiskt bibliotek, arbeta med temaveckor och lovaktiviteter samt arbeta med uppsökande verksamhet gentemot våra prioriterade grupper. Med biblioteksbussen kommer vi kunna besöka verksamheter och platser där våra prioriterade grupper samlas. Det kan handla om förskolor, tillsynsverksamhet, mötesplatser för unga och för äldre, äldreboenden, träffpunkter och LSS-verksamhet. Vi kommer att erbjuda litteratur och andra medier, hjälpa till med Legimus och talböcker, ta med temalådor ut till omsorgerna, kapprumspåsar till förskolor, bokcirkla och boktipsa, arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) och låta våra besökare pröva på ny teknik. Vi har köpt en mindre biblioteksbuss av modell lätt lastbil som är ytsmart och med en flexibel inredning som kan anpassas till olika typer av besök. Mediebeståndet kommer anpassas efter vilken verksamhet vi ska besöka.

När börjar bussen att köra?
– Biblioteksbussen har redan börjat köra. Vi är nu i en testfas där vissa verksamhetsturer redan körts igång. Vi har planerat för en längre invigningsperiod med tre invigningar för allmänheten på olika platser i kommunen med tävlingar, jippon och tal. Vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med och inviga bussen med oss. Det första tillfället är planerat till julskyltningen den 27 november och finalen kommer äga rum lördagen den 10 december. Allmänhetsturernas premiärtur blir i mitten av december.

Fotograf av bussen: Maria Åsfält. Fotograf av Beatrice Alfsson Kristensson: Hanna Zander.