Svensk biblioteksförenings styrelse har beslutat att ställa in Biblioteksdagarna 2020 med hänvisning till risk för smittspridning av covid-19.

– Det är väldigt tråkigt att behöva ställa in, men som situationen ser ut så ser vi ingen annan möjlighet. Att avstå från att fysiskt samla bibliotekspersonal från hela landet under rådande epidemi är det självklara och ansvarsfulla valet, säger Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening.

Angående årsmötet

Föreningens årsmöte är planerat till 19 maj, i samband med Biblioteksdagarna. Beslut om huruvida årsmötet kommer att hållas som tänkt eller inte har ännu inte fattats, men vi kommer att informera om detta så snart som möjligt.

Deltagaravgiften återbetalas

Deltagaravgiften för Biblioteksdagarna kommer att återbetalas. Detsamma gäller kostnader för hotell som bokats genom vårt bokningssystem. Alla anmälda deltagare har också mottagit denna information via e-post.

Återbetalningar sköts av vår konferensbyrå Meetx som kontaktar alla anmälda deltagare så snart det går. Har du ytterligare frågor kring detta, kontakta Meetx på biblioteksdagarna@meetx.se