Biblioteksdagarna 2021 var planerade att arrangeras i Östersund 20–21 maj. På grund av de många osäkerhetsfaktorer som pandemin för med sig har Svensk biblioteksförenings styrelse nu beslutat att ställa in den fysiska konferensen.

Beslutet att inte arrangera en fysisk konferens i maj togs efter genomgången risk- och konsekvensanalys av möjliga scenarier. Det råder stor osäkerhet kring vilka direktiv som kommer att gälla i maj 2021, gällande resor och sammankomster för större grupper. Att organisera Biblioteksdagarna är en lång process, och att behöva ställa in i ett sent skede är förenat med stora kostnader.

Kansliet har nu fått i uppdrag att arbeta fram förslag på alternativ till de fysiska Biblioteksdagarna, där ett digitalt evenemang är en möjlighet. Så snart detta arbete är klart kommer mer information.

Ordförande Johanna Hansson:
– Det finns helt enkelt för många osäkerhetsfaktorer för att vi ska kunna gå vidare med planering av en fysisk konferens. Vi vet att det finns stort behov av att möta kollegor fysiskt, likaså av både digitala och fysiska seminarier för att lära nytt. Nu behöver vi komma fram till hur vi på bästa sätt kan erbjuda så bra alternativ till en fysisk konferens som möjligt till våra medlemmar. Genom att fatta det här beslutet redan nu skapar vi tid för det arbetet.