Svensk biblioteksförenings styrelse beslutade vid senaste sammanträdet vilka orter som kommer arrangera Biblioteksdagarna 2023–2025.

Styrelsen har även fastslagit att Biblioteksdagarna ska fortsätta att utvecklas och vara den viktigaste årliga mötesplatsen för föreningens medlemmar. Förberedelser för nästa års Biblioteksdagar i Stockholm, maj 2022, pågår för fullt och anmälan öppnar i december. 

2023 Linköping 

Biblioteksdagarna har aldrig arrangerats i Linköping. Det finns goda förutsättningar för ett större evenemang (Linköping Konsert och Kongress) och för ett samarbete med Linköpings stadsbibliotek och Linköpings universitetsbibliotek.   

2024 Skellefteå 

Det var många år sedan Biblioteksdagarna arrangerades i norra Sverige. Skellefteå var tidigare påtänkt för Biblioteksdagarna men då bygget av det nya kulturhuset drog ut på tiden fick vi ändra planerna. Skellefteås nya kulturhus, Sara Kulturhus, är nu klart. Företrädare från den lokala biblioteksverksamheten har också visat ett stort intresse för att hålla arrangemanget i staden.    

2025 Borås 

Borås är den enda staden med B&I-utbildning där Biblioteksdagarna ännu inte har arrangerats. Bibliotekshögskolan utgör med sin forskning och utbildning en viktig del av sektorn. Det finns goda förutsättningar för ett större evenemang (Borås Kongress) och för ett samarbete med Högskolan i Borås.