Svensk biblioteksförenings årsmöte och konferens, Biblioteksdagarna, är de ledande branschdagarna i bibliotekssverige. Det är ett stort och självklart evenemang för alla med biblioteksanknytning; från minsta biblioteksfilial till stora universitetsbibliotek och beslutsfattare inom sektorn.

– I en tid då biblioteken verkligen syns och kan göra skillnad för individer och samhället är det viktigt med möten mellan de olika bibliotekstyperna. Tillsammans kan vi manifestera kraften i bibliotekens verksamhet, säger Karin Linder som är generalsekreterare på Svensk biblioteksförening.

Biblioteksdagarna samlar årligen flera hundra deltagare för att diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter, med nationella och internationella perspektiv. Deltagarna kan lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops och paneldiskussioner. Evenemanget ger möjligheter att både hålla sig informerad och själv bidra med kunskap.

– Det viktigaste är att vi lyssnar och lär, Biblioteksdagarna är en nationell samlingspunkt där vi delger varandra aktuella tankar och planer. Det handlar också om att vi delar på arbetet och blir effektivare för att samtidigt komma närmare mål som till exempel likvärdighet, säger Karin Linder.

På Biblioteksdagarna i Växjö i år har deltagarna möjlighet att välja mellan 5 studiebesök, 25 parallella seminarier och 4 storföreläsningar. Utöver detta får de möjlighet att mingla och nätverka med människor från hela branschen. I år tjuvstartar vi den 9 maj med studiebesök och dagen avslutas med mingel på Växjö stadsbibliotek. Årsmötet kommer att hållas 15.15 den 10 maj i Växjö konserthus.

– Jag ser verkligen fram emot att få träffa alla medlemmar. Jag har skrattat mycket åt alla dessa bibliotekskonferenser som anordnas hela tiden men att jag nu förstår att det behövs i en bransch som ständigt utvecklas och faktiskt hela tiden ligger i framkant, säger Karin Linder.

Till programmet

Till anmälan