Sverige ska få en ny biblioteksstrategi. I den föreslås en nationell digital bibliotekstjänst. Också i Finland har man länge jobbat för en nationell digital bibliotekstjänst.

Den 21 oktober kommer evenemanget ”Bibliotekspolitik i Sverige och Finland – gemensamma målsättningar och visioner?” att äga rum. Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening kommer att delta under seminariet ”Nationella e-bibliotek i Sverige och Finland”. Tillsammans med Rauha Maarno från Finska biblioteksföreningen kommer de att diskutera bland annat hur biblioteken och bibliotekspolitiken i Sverige och Finland svarar mot behovet att utveckla digitala tjänster och att nå målet att kunna erbjuda tjänsterna jämlikt i hela landet. Har länderna likartade bibliotekspolitiska målsättningar och visioner?

– Det ska bli intressant att lära sig mer och jämföra den finska digitala utvecklingen ur bibliotekshänseende med den svenska. Förhoppningsvis kan vi lära av varandra, säger Karin Linder.