Nu finns möjlighet att skicka in abstracts till tidskriften New Review of Academic Librarianships nästa temanummer om lärande och undervisning på akademiska bibliotek.

I temanumret 2016 (Librarians as communicator) bidrog Sassa Persson och Maria Svenningsson med en artikel om verksamheten på Linköpings UB:
Librarians as Advocates of Social Media for Researchers (nytt fönster)

Nu kan du bidra till temanumret 2019, om lärande och undervisning på akademiska bibliotek. Temanumret kommer att fokusera på innovativ utveckling inom bibliotekens bidrag till lärosätenas utbildningsuppdrag. Inskickade förslag kan till exempel vara empiriska undersökningar av tjänsteinnovationer, nya undersökningar eller översyner av framväxande metoder eller studier av strategiska initiativ.

Deadline för bidrag är 1 juli 2018.

All information finns att läsa på New Review of Academic Librarianships webbplats:
Call for abstracts: Innovations in Learning and Teaching in Academic Libraries (nytt fönster)