Konferensen Mötesplats Profession – Forskning genomfördes helt digitalt, via Zoom.

Huvudtalare var Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist. Dessa två föreläsningar spelades in och finns nu tillgängliga i anslutning till talarpresentationerna här på sidan.

Till föreläsningarna

Konferensens grund var de 23 papers som presenterades och diskuterades i fem parallella seminariespår:

  • Forskning – Profession – Samverkan
  • Litteratur och läsning
  • Spaning – förändring – utveckling
  • ”Det digitala” på biblioteket
  • Ett akademiskt landskap i rörelse

Nu finns alla papers att läsa i rapporten ”Bildning i en digital tid?”

Till rapporten