Styrelsen för Svensk biblioteksförening har idag fattat beslut att föreningen ska delta som utställare på Bok & Bibliotek 2017. Bakgrunden är den diskussion som följt efter mässans beslut att tillåta Nya Tider som utställare i höstas.

Det är glädjande att se det stora engagemang som frågan väcker. Det visar att vi är en förening som är betydelsefull för våra medlemmar. Det visar också att det är en fråga där det går att förstå både argumenten för att medverka på mässan och för en bojkott.

Vid en samlad bedömning är det styrelsens uppfattning att det bästa för föreningen är att medverka med monter på mässan 2017. I vårt monterprogram ska vi manifestera vår syn på mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet. Föreningen ska samtidigt fortsatt argumentera för att utställare på Bok & Bibliotek ska ställa sig bakom alla människors lika värde. Det är självklart upp till varje medlem att själv fatta beslut om sitt eget deltagande på mässan.

Att föreningen på bästa sätt ska verka för att tydliggöra bibliotekens roll i den demokratiska processen, värna yttrandefriheten, samt verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning råder det ingen tvekan om. Vi kommer framöver att fördjupa diskussionerna kring dessa frågor, exempelvis under Biblioteksdagarna i maj.

Calle Nathanson
Ordförande Svensk biblioteksförening

Här kan du läsa hela beslutet som pdf, öppnas i nytt fönster.