Vi säger grattis till Elisabet Reslegård som tilldelas Bokmässans Bildningspris 2023. Reslegård är ordförande och projektledare för föreningen Läsrörelsen.

– Jag har fått några priser genom åren, och brukar veta om det en tid innan. Det här presenterades på Bokmässans invigningsmottagning kvällen innan mässan öppnade. Jag står och lyssnar och tänker, det låter nästan som jag. Och sedan det är jag! Jag har aldrig blivit så överraskad. Det syns kanske på bilden som togs, säger Elisabet Reslegård.

Vad betyder det här priset för dig?
– Glädje och stolthet över att uppmärksammas av Bokmässan, det viktigaste kulturella evenemanget varje år, med Bokmässans Bildningspris 2023.

Priset ges till någon en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja samhällsutvecklingen genom att sprida kunskap, mobilisera och bidra till positiv samhällsförändring. På vilket sätt jobbar du?
– Jag har dragit igång och lett fyra landsomfattande folkbildningskampanjer, i alla har biblioteken haft en central roll. Den första var Dyslexikampanjen 1996-1998. Där förvandlingen gick från ordblindhet till dyslexi och ”dumstämpeln” försvann. Sedan 2000 har jag arbetat med Läsrörelsen som startade på Bokmässan år 2000 med mottot ”Ge dina barn ett språk” och utvecklades med 20 stora satsningar över hela landet. Gemensam läsning har varit ett ledord, med bland annat närläsning av bilderböcker med barn från ett- till treårsåldern i 29 kommuner i tre län, läsecirklar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från Ystad till Kiruna, och Bok Happy Meal under 20 år med 127 titlar i en total upplaga av 22,9 miljoner barn- och bilderböcker. Satsningar som har genomförts med stöd av 355 samarbetspartners. Allt finns på Läsrörelsens hemsida.

Vad händer nu?
– Närmast står Läslovet vecka 44 med temat Vänlighet för dörren, där Nätverket Läslov med 80 parter är aktiva över hela landet, inte minst biblioteken. Gå gärna in och titta på årets Inspirationsdag som finns på Läslovets hemsida. Eller titta på seminariet på Bokmässan på samma tema som filmades av UR, med bland andra Nicolas Lunabba och Bob Hansson – och den makalösa Matilda Westerman som moderator. Nästa år startar det stora projektet Äldre läser på Bokmässan. Och Read Hour Sverige på FN:s Läskunnighetsdag den 8 september klockan 19.00–20.00, ett finskt initiativ som genomförs av Läsrörelsen för tredje året med hundratals Läsande förebilder.

Elisabet Reslegård har skrivit en krönika för Svensk biblioteksförening om läsning, här kan du läsa hela hennes krönika (länken öppnas i nytt fönster).

Motiveringen:

”Hon är en unik kraft i den svenska litteraturbranschen. Inte som författare, förläggare eller översättare, utan som ambassadör för det mest grundläggande. Läsningen. I en tid som rör sig allt snabbare stannar hon inte upp och stretar emot, utan tänker nytt och skapar innovativa projekt med läsningen i centrum. Med brinnande entusiasm, nyfikenhet och kreativitet påminner hon oss ständigt om vikten av att jobba tillsammans.

Genom Läsrörelsen, som startade på Bokmässan år 2000, har hon engagerat tusentals författare, bibliotekarier, forskare och lärare i läsfrämjande samarbeten. Partiledare, akademiledamöter, förlagschefer, stiftelser och regeringar har följt med av bara farten. I det arton år långa samarbetet med McDonald’s delades nästan 23 miljoner böcker ut till barn i Norden. Landsomfattande kampanjer för läsning, bildberättande och det framgångsrika Läslovet är andra exempel på den enastående bildningsinsats som Läsrörelsen och årets pristagare har gjort.”

Foto: Natalie Greppi.