Nästa vecka är det läslov, en vecka när folkbiblioteken och många andra aktörer samverkar för att främja barns och ungas läsning.

Mot bakgrund av detta har vi skickat brev till de politiker som har det högsta ansvaret för landets folkbibliotek i samtliga 290 kommuner. Vi vill med brevet påminna om betydelsen av en god bemanning och tillräckliga resurser så att folkbiblioteken kan bedriva ett framgångsrikt arbete på detta område. Vi har även skrivit brev till kulturminister Amanda Lind samt samtliga ledamöter och ersättare i riksdagens kulturutskott med liknande innebörd. Breven skickas tillsammans med IBBY Sverige.

Här kan du läsa hela brevet som pdf, öppnas i nytt fönster!