EU-kommissionens förslag till reformerad upphovsrätt behandlas just nu i Europaparlamentet. Som ett led i föreningens påverkansarbete för en förbättrad upphovsrätt är vi med och undertecknar ett brev till cirka 300 EU-parlamentariker. Brevet tar upp tre konkreta problem med EU-kommissionens förslag inom utbildningsområdet:

  • Avtalslicenser kan inte ersätta lagstiftning. Det finns många fördelar med den nordiska modellen med avtalslicenser, men det förutsätter starka organisationer. I många europeiska länder saknas både tradition och infrastruktur för detta. Dessa licenser är dessutom förenade med stora kostnader, vilket försvårar kunskapsspridning.
  • Undantaget för utbildning bör inte begränsas till utbildningsinstitutioner. Det undantar utbildning som anordnas av bland annat museer, bibliotek, arkiv, folkrörelser, samt arbetsplatsförlagd kompetensutveckling, vilket är begränsande och strider mot EU:s mål om livslångt lärande.
  • Otydlighet kring digitala och icke-digitala medier. Det är olyckligt att förslaget endast skapar undantag för användning av digitalt material, utan att justera undantagen för icke-digitalt material. Detta skapar förvirring snarare än tydlighet kring vad som gäller; både för de som genomför utbildningar och för eleverna.

Bland undertecknarna återfinns även IFLA, EBLIDA och Public Libraries 2020. Totalt är det 34 organisationer som undertecknat brevet.

Brev till EU-parlamentariker (engelsk text, pdf), öppnas i nytt fönster

Svensk biblioteksförenings remissvar om reformerad upphovsrätt (pdf), öppnas i nytt fönster.