Brit Stakston blev, efter föreningens årsmöte 2022, invald i Svensk biblioteksförenings styrelse. Stakston är idag mediestrateg och arbetar även som kulturjournalist hos reportagesajten Blankspot.

– Det känns himla roligt och jag ser fram emot att följa bibliotekens utvecklingsarbete inifrån!

Berätta om dig själv!
– Jag är mediestrateg som har ägnat många timmar av mitt liv åt analyser av digitaliseringen, medielandskapet, demokratin och hur vi som människor förhåller oss till och påverkas av den här utvecklingen. Men det som beskriver mig bäst är nog kort och gott min stora nyfikenhet och kärlek till något så enkelt som kommunikation.

Varför vill du sitta i styrelsen för Svensk biblioteksförening?
– För att biblioteken i ett utifrånperspektiv ofta helt missas som den resurs man är utifrån den vanliga biblioteksälskande verkligheten. Men det finns mer att göra här och jag vill genom styrelseuppdraget på djupet förstå mer av bibliotekens verklighet. Och kommer då en del av mina erfarenheter till nytta så är det fantastiskt.

Berätta om ditt engagemang i styrelsen.
– Jag hoppas att min utifrånblick kan vara av stort värde och kan förhoppningsvis bidra med värdefulla perspektiv för den kommande utvecklingen med mina erfarenheter och nätverk utanför bibliotekens värld. Jag ser fram emot att lära känna styrelsen och även kansliet som har den nära medlemskontakten.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Att jag ser fram emot att höra mer om hur de arbetar med bibliotekens demokratiuppdrag – inom det uppdraget finns ju så mycket som adresserar några av de mest aktuella frågorna för samhället att fånga upp.