Vill du presentera något intressant för biblioteksvärlden? Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning? Nu tar vi emot förslag på papers till konferensen Mötesplats Profession – Forskning som arrangeras i Borås 9–10 november.

Med Mötesplats Profession – Forskning vill vi främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och biblioteksverksamhet, och vi välkomnar bidrag från alla delar av biblioteksfältet. Årets tema är ”Bibliotekarie! Då. Nu. Sen.”, och vi ser gärna att ditt bidrag behandlar detta tema. Ansök nu!

Call for abstracts

Anmälan av konferenspapers sker i två steg:

Steg 1 – Ett abstract som sammanfattar bidragets innehåll senast 7 juni.

Sänd ditt abstract (300–500 ord) i pdf-format till motesplats@hb.se. Kom ihåg att ange ditt namn, vilken organisation du tillhör, samt din e-postadress!

En konferenskommitté granskar de inkomna anmälningarna och väljer ut de abstracts som i nästa steg utvecklas till hela papers.

Steg 2 – Utveckling och inlämning av paper senast 3 oktober.

Bidragen kommer, efter författarnas godkännande, att publiceras i en samlingsvolym av Svensk Biblioteksförening. Efter konferensen har du möjlighet att bearbeta ditt paper inför publicering. Deadline inför publicering: 1 december 2022.

Läs hela instruktionen här.