Vill du presentera något intressant för biblioteksvärlden? Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning? Nu tar vi emot förslag på papers till konferensen Mötesplats Profession – Forskning som vi arrangerar i Umeå 4–5 november.

Med Mötesplats Profession – Forskning vill vi främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och biblioteksverksamhet, och vi välkomnar bidrag från alla delar av biblioteksfältet. Årets tema är ”Bildning i en digital tid?”, och vi ser gärna att ditt bidrag behandlar detta tema, som vi tolkar brett. Men vi tar även emot andra angelägna bidrag för övervägande.

Call for abstracts

Anmälan av konferenspapers sker i två steg:
Steg 1 – Ett abstract som sammanfattar bidragets innehåll skickas till arrangörerna senast 31 maj 2020.

Vi kräver inte bidrag av formellt vetenskaplig karaktär, men ditt abtract bör innehålla följande:

  • Problemformulering
  • Redogörelse för metod
  • Resultat och diskussion

Sänd ditt abstract (300–500 ord) i Pdf-format via e-post till motesplats@hb.se
Kom ihåg att ange ditt namn, vilken organisation du tillhör, samt din e-postadress.

Vad händer sedan?

En konferenskommitté granskar de inkomna anmälningarna och väljer ut de abstracts som i steg 2 utvecklas till hela papers. Du som skickat in ett abstract får skriftligt besked senast 18 juni.

De abstracts som blir antagna utvecklas till hela papers och lämnas in senast 1 oktober. Alla papers presenteras under konferensen, av upp till två presentatörer, och vi bjuder på en konferensavgift per paper. Bidragen kommer, efter författarnas godkännande, att publiceras i en samlingsvolym av Svensk biblioteksförening.

På den här sidan har vi samlat all information om abstracts och papers