Konferensen Mötesplats Profession – Forskning vill främja kontakt och erfarenhetsutbyte mellan utbildning, forskning och biblioteksverksamhet. Konferensen anordnas på Högskolan i Borås den 9–10 november 2022.

Vill du presentera något intressant för biblioteksvärlden? Kanske har du erfarenheter från ett utvecklingsprojekt, utredningsarbete eller aktuell forskning?  Vi välkomnar bidrag från alla delar av biblioteksfältet. Temat för årets konferens är Bibliotekarie! Då. Nu. Sen. Skriv gärna på det temat – som vi tolkar brett – men vi tar även emot andra angelägna bidrag för övervägande.

Huvudarrangör: Svensk biblioteksförening
Medarrangör 2022:  Högskolan i Borås

Här finns information om hur du skickar in ditt bidrag för att bli antagen