Marskonferensen 2024 i Umeå, 20–22 mars, fokuserar på tillgång och tillgänglighet.

– Det blåser kalla vindar och mänskliga rättigheter och demokrati ifrågasätts och ignoreras i så många sammanhang. Därför vill vi lyfta allt bra som görs och kan göras för allas rättigheter på biblioteken, säger Christer Edeholt, biblioteksutvecklare, Region Västerbotten.

Konferensen fördjupar sig i frågor om utbud, delaktighet, inkludering och rättvisa.  

  • Varför exkluderar vi ibland, trots att våra biblioteksuppdrag innefattar alla?  

  • Hur kan vi tillsammans göra bibliotek till inkluderande och tillgängliga för alla?  

  • Hur garanterar vi en öppen biblioteksverksamhet, utan censur eller otillbörlig påverkan? 

  • Är biblioteken den tunna röda linjen mellan civilisation och barbari? 

Call for papers:

Har du exempel på metoder, projekt eller erfarenheter att dela med dig av till konferensprogrammet?

Inledande skiss eller sammanfattning på högst en A4-sida skickas till christer.edeholt@regionvasterbotten.se före den 21 december 2023. 

Skicka in texten i pdf-format. Kom ihåg att ange ditt/era namn, vilket bibliotek eller organisation du/ni tillhör och din e-postadress. 

 

Konferensens arrangörer gör sedan en bedömning och väljer ut några av bidragen. Presentationen får ta högst 15 minuter + 5 minuter för frågor och diskussion. Max två personer får presentera varje bidrag. Konferensens arrangörer bjuder på konferensavgift, resa och middag. 

Här kan du läsa mer om konferensen, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Linn Edlund.