Vill du delta med ett paper? Välkommen att skicka din idé till oss senast 23 april!

Konferensen Mötesplats Profession – Forskning främjar kontakter och erfarenhetsutbyte mellan forskning och praktiskt arbete på biblioteken. Vi söker nu er som vill presentera ett projekt, en utredning eller en metod på konferensen. Vi välkomnar bidrag från forskare och alla delar av bibliotekssektorn.

Call for papers Mötesplats Profession – Forskning