Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson valdes till sitt uppdrag i samband med årsmötet 2014 och omvaldes 2016. Inför årsmötet i maj har han nu meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för en tredje period som ordförande.

Calle Nathanson kommenterar sitt beslut så här:

Calle Nathanson, avgående ordförande Svensk biblioteksföreningDet har varit fyra fantastiskt spännande år att vara ordförande för Svensk biblioteksförening. Det är verkligen en livaktig förening med engagerade medlemmar, ett kompetent och produktivt kansli samt en dedikerad styrelse. Jag är stolt över vad vi tillsammans i föreningen uppnått under de här åren – alltifrån vårt lobbyarbete för en nationell biblioteksstrategi och att stärka situationen för landets skolbibliotek till arbetet om digitalisering. Vi har lyckats förtydliga målstyrningen där medlemmarna genom årsmötet fattar beslut om den övergripande strategiska långsiktiga inriktningen, medan styrelsen ser till att sätta målen för året, som sedan kansliet får i uppdrag att verkställa. Jag känner mig glad och nöjd med detta arbete, där jag fått möjligheten att vara med och driva biblioteksfrågor i en samtid som har många utmaningar.

Jag har, som kanske några känner till, många olika uppdrag och ett heltidsjobb som kräver sitt fokus. Nu när årsmötet fattat beslut om att starta ett visionsarbete och den nya generalsekreteraren kommit in i arbetet känner jag att det är rätt läge att lämna stafettpinnen vidare till nästa person. Svensk biblioteksförening kommer alltid att finnas i mitt hjärta och jag fortsätter att följa biblioteksfrågorna. I en tid där behovet av tillgänglig och gratis information, kunskap och bildning bara ökar behöver bibliotekens roll i samhället ytterligare stärkas. Föreningen har här en viktig uppgift att fortsätta sitt envetna och långsiktiga arbete för det gemensamma biblioteksväsendets bästa. Jag sitter kvar i mitt uppdrag till årsmötet och hoppas få träffa så många av er som möjligt på kommande biblioteksdagar i Stockholm!

Nominera ny ordförande

Maila din nominering till Annelie Janred, valberedningen.
E-post: annelie.janred@ub.gu.se

Ny ordförande väljs av årsmötet efter förslag från valberedningen. Årsmötet äger rum 16 maj, i samband med Biblioteksdagarna.
Läs mer om Biblioteksdagarna