Vi på Svensk biblioteksförening har många fantastiska medlemmar. Den här månaden vill vi uppmärksamma Caroline Wänlund som driver projekt riktat mot ungdomar på Bibliotek Heby kommun.

Hur länge har du varit medlem?
– Sedan mitt första år som student på ABM (program i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi). Jag fick stort utbyte av expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier som jag sedan var aktiv i.

Varför valde du att bli medlem i Svensk biblioteksförening?
– Det kändes som en självklarhet. Det är viktigt att det finns nationella forum. Dessutom är jag en supporter av Biblioteksbladet och är väldigt glad att det finns kvar i sin fristående form.

Vilken är den viktigaste frågan på ditt jobb just nu?
– Mycket händer just nu. Systembyte, ny biblioteksplan, fackliga frågor och projekt. En genomgående fråga jag funderar mycket på är kommunikationen med låntagarna. Både individuellt och på verksamhetsnivå. Hur arbetar vi med den på bästa sätt? Borde vi bli bättre på att marknadsföra oss som de kommersiella företagen gör? Eller finns det ännu bättre vägar att gå?

Vad gör du på fritiden?
– Jag är mest ute med hundarna och arbetar i trädgården. En bra vecka blir det ett glas med vänner eller familj också.