Catharina Isberg blev, efter föreningens årsmötet 2022, invald i Svensk biblioteksförenings styrelse. Isberg är idag bibliotekschef i Lund.

– Det känns helt fantastiskt kul, en av mina drömmar går i uppfyllelse.

Berätta om dig själv?
– Jag är en visionär och en utvecklingsorienterad person som känner mycket för bibliotek och hur vi kan göra skillnad för människor i det demokratiska samhället. Jag har erfarenheter från olika bibliotekstyper vilket jag tar med mig in i styrelsearbetet. Jag har också erfarenhet från olika typer av styrelser. Dessutom har jag på olika sätt varit engagerad både regionalt, nationellt och internationellt. 2019-2021 satt jag i IFLA:s Governing Board och var Divisionsordförande. Privat är jag mamma till två vuxna barn och gift sedan drygt 30 år. Jag gillar att umgås med familj och vänner och att resa och uppleva nya platser.

Varför vill du sitta i styrelsen för Svensk biblioteksförening?
– För att vara med och fortsätta driva den förändring som biblioteksföreningen gör och vara med och påverka på nationell nivå. Det finns flera frågor som är av stor vikt för framtiden, bland annat bibliotekens uppdrag som en del av den demokratiska infrastrukturen. En annan angelägen fråga är hur bibliotek tar tillvara möjligheter kopplade till förändringar i omvärlden och digitalisering. Den tredje frågan som jag tycker är av särskild vikt är hur vi kan förankra biblioteken som en del av lokalsamhället och arbeta för involvering av de som biblioteket finns till för, samtidigt som vi också är en del av det regionala, nationella och internationella sammanhanget.

Berätta om ditt engagemang i styrelsen.
– Mitt engagemang i styrelsen börjar nu i och med att årsmötet har utsett en ny styrelse. Jag går in med öppna ögon och vill se hur jag bäst kan bidra till det arbete vi ska göra gemensamt i styrelsen och tillsammans med både generalsekreteraren och kansliet samt med alla föreningens medlemmar. Tidigare har jag varit engagerad bland annat i en grupp som biblioteksföreningen hade inför det initiala beslutet om att börja jobba med en nationell biblioteksstrategi. Jag har också varit en av tre som startade Expertnätverket för folkbibliotekschefer och nu är jag samordnare tillsammans med två andra för Expertnätverket för Svenska IFLA nätverket. Jag tror mycket på att inte sitta för länge i ett sammanhang utan att röra mig och ge andra möjlighet att växa genom att vara delaktiga i olika roller.

Är det något annat du vill att medlemmarna ska känna till om dig?
– Ibland behöver vi alla gå utanför vår komfortzon. Det gjorde jag för några år sedan när jag gick Friskis & Svettis spinningledarutbildning. Och nu leder jag spinningpass en gång i veckan, vilket jag verkligen inte hade trott om mig själv under skolgympatiden.