Catta Torhell, överbibliotekarie på Linnéuniversitetets bibliotek, är ny jurymedlem för Collijnpriset som delas ut till bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

– Ett hedrande uppdrag där jag hoppas att min långa erfarenhet av att arbeta inom forskningsbiblioteksvärlden kan komma till nytta. Roligt att får samarbeta med de andra i juryn och jag ser fram emot givande diskussioner.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– En uppsats är ju på många sätt ett övningsstycke där det är vägen fram till det slutgiltiga resultatet är väl så viktigt, det vill säga att avgränsa, hitta referenser, strukturera texten etcetera. Jag kommer att titta på helheten utifrån de aspekterna och jag är även intresserad av se om det finns en medveten språkhantering. Att skriva väl är en stor tillgång under den kommande karriären.

Vad kommer du att tillföra?
– Svårt att veta men jag tror att jag är bra på att ställa kritiska frågor som förhoppningsvis kan leda diskussionerna i juryn framåt på ett klokt sätt.

Vad hoppas du på att få se för typer av bidrag?
– Oj, ytterligare en svår fråga. Biblioteksvärlden omfattar så otroligt många aspekter så det är svårt att tänka ut vilka bidrag jag skulle vilja se. Överraska mig!

Foto: Johannes Rydström.