Collijnpriset för bästa magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap år 2016 går till Charlotte Högberg för uppsatsen The Power Over Private Information in Big Data-Society : ”Power Structures of User-generated Data Manifested by Privacy and Data Policies”. Uppsatsen har lagts fram inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet med Sara Kjellberg som handledare.

Juryns motivering:
Har du någonsin undrat vad som står i Facebooks data- och sekretesspolicy? Det gör inte Charlotte Högberg. I den vinnande uppsatsen presenterar och analyserar hon ett stort antal sociala mediers policytexter och deras placering i användargränssnittet. Genom en noggrann och välstrukturerad textanalys visar författaren hur de olika företagen medvetet gör det krångligt för sina användare att förstå sina rättigheter.

Ämnesvalet kan vid en första anblick tyckas något perifert för biblioteks- och informationsvetenskap. Charlotte visar dock att frågeställningar om integritet i relation till sociala medier är av hög relevans för biblioteksverksamhet lika väl som för samhället i övrigt. Uppsatsen är väldisponerad vilket gör den lättillgänglig och den valda analysmetoden passar utmärkt till frågeställningen. Aktuell forskning presenteras på ett bra sätt, inkluderas och vävs in i uppsatsens olika delar. Uppsatsen har visat att bibliotekarierna i sin roll som utbildare i informationshantering i högre grad bör hantera frågor kring sociala medier och dess integritetspolicyer.

Jury

Henrik Åslund, juryordförande, avdelningschef, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Gunnar Sahlin, FD, f.d. riksbibliotekarie
Helen Hed, FD, bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek
Lena Landgren, FD, planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Här kan du läsa hela uppsatsen, öppnas i nytt fönster.