Den 8 juni samlades runt 20 medlemmar på Barometern i Kalmar för samtal om källkritik på nätet.  Medverkande var Anders Enström, chefsredaktör på Barometern, Hugo Ewald, Viralgranskaren/Metro och Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen. Alla pratade om källkritik ur olika synvinklar men med det övergripande budskapet om behovet av det och hur vi blir bättre på det. Vi fick också en rundvandring på redaktionen. Tack till alla föreläsare och deltagare för en bra dag!