Den 20 maj är det dags för Svensk biblioteksförenings årsmöte. Nu är det dags för dig som vill skicka in en motion att göra det.

Skicka till e-post: info@svbib.se

eller till postadress:
Svensk biblioteksförening
Oxtorgsgränd 2
111 57 Stockholm

Sista dag är 1 mars. Om du skickar via post är det poststämpelns datum som gäller.

Vad är en motion?

En motion för fram ett förslag som du vill att årsmötet ska ta ställning till. Du kan skriva motion som enskild och/eller som institutionell medlem. En motion ska vara skriftlig och undertecknad.

Så här gör du

Ditt/dina förslag ska sammanfattas i beslutspunkter i slutet av motionen – det man brukar kalla att-satser. Det är viktigt att att-satsen formulerar exakt vad det är du vill att årsmötet ska besluta.

För att många ska förstå syftet med förslaget är det också bra om motionen innehåller en bakgrund. Försök också att beskriva varför du vill ha ditt förslag genomfört.

Undvik att ta upp flera ämnen i samma motion. Tycker du flera olika saker – skriv flera motioner.

Ett tips är att ta kontakt med kansliet för att bolla din motionsidé. Då kan du få hjälp, stöd och tips.

Vad händer sedan?

När du har skickat in din motion, ta gärna kontakt med någon i styrelsen och förklara din motion muntligen.

När du skickat in motionen kommer styrelsen att skriva ett svar på den. Både motionen och svaret delges alla medlemmar som en del av handlingarna inför årsmötet.

Om dina förslag ska genomföras eller inte bestämmer medlemmarna på årsmötet.

Lathund för motionsskrivande
  • Rubrik
  • Eventuellt kort sammanfattning
  • Bakgrund
  • Problem
  • Lösning
  • Att-sats