31 mars är sista ansökningsdatum för Svensk biblioteksförenings resestipendier.
Ansökan kan göras av såväl enskilda som institutionella medlemmar. Avsikten med resestipendierna är att fördjupa den enskildes bibliotekskunskaper, här kan du läsa mer om resestipendiet!
Du kan också kontakta Anna Lindahl