Vad vill ni utveckla? Nu är det dags för er som är institutionella medlemmar att ansöka om utvecklingsstöd från föreningen.

I år har styrelsen beslutat att ge stödet till de som särskilt prioriterar insatser som syftar till att öka medie- och informationskunnighet hos sina målgrupper. I budget finns 300 000 kronor och beslutet fattas under hösten. Här hittar du mer information om vad stödet kan användas till, öppnas i nytt fönster.

Fyll i formuläret och skicka sedan er ansökan till Svensk biblioteksförenings utvecklingssekreterare Jenny Nilsson:
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Sista ansökningsdag är 5 oktober.

Till formuläret