Har du eller ditt bibliotek planerat en studieresa inom ramen för ett projekt ni arbetar med till hösten? Missa inte att söka Svensk biblioteksförenings resestipendier.

Syftet med våra resestipendier är att de ska bidra till en fördjupning av den sökandes bibliotekskunskaper, och alla medlemmar – både enskilda och institutionella – kan söka. Det är föreningens kansli som avgör vilka som tilldelas stipendierna, och beslut fattas och meddelas under oktober månad.

Skicka din ansökan med en motivering och budget för resan till info@svbib.se märk ansökan ”Resestipendier”

Har du frågor kontakta Anna Lindahl.

Sista ansökningsdag är 30 september.